Trygg förvaring

Vallbo Industriområde är delvis inhägnat och grinden är stängd nattetid. Du som hyresgäst kommer alltid in dygnet om med din elektroniska nyckel. Området övervakas av 11 kameror som spelar in när det är rörelse framför dem. 

Vi tillhandahåller lokaler om 60-300kvm. Till sommaren 2019 kommer vi även att hyra ut småförråd om 3,-12kvm. Mark för uppställning finns även med ytor om 1000kvm till 4000kvm.

 
 
 

© Copyright Industrihus på Värmdö AB